Причини и профилактика на спортния травматизъм в колоезденето

Преди време, в нашата статия Ви запознахме с най-характерните травми, които засягат колоездачите. Сега ще Ви запозаем с най-честите причини за възникването им и профилактиката им.

Успешната профилактика на спортни травми е свързана с детайлното изучаване на причините, които ги предизвикват. Съществуват различни класификации за причините на спортните травми- външни, вътрешни, субективни и обективни.

  • ПРИЧИНА – най-основна сред причините за възникването на спортните травми е неправилното провеждане на тренировката.

ПРОФИЛАКТИКА – по време на тренировката всеки трябва да спазва някои основни принципи и правила. Всяка една тренировка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да започне със загрявка.  Трябва да се спазва определено съотношение между продължителност, честота и интензивност на тренировката (при увеличаване продължителността трябва да се намалява честотата и/или интензивноста и обратното). Трябва да се стремите към максимално добра техника, това се постига с максимално регилиран велосипед спрямо индивидуалните показатели. Всяка тренировка трябва да завърши със стречинг.

  • ПРИЧИНА – около 25% от спортните травми се дължат на неблагополучия в материално-техническа гледна точка.

ПРОФИЛАКТИКА – задължително преди всяко каране трябва да се направи проверка на велосипеда. Трябва да се използват защитни приспособления като каски, протектори и др. И да се носят удобни и нетравматизиращи облекла и обувки.

  • ПРИЧИНА – около 2-6 % от спортните травми се получават при спортуване на открито, при неблагоприятни метерологични условия.

ПРОФИЛАКТИКА – ако карането ви е предварително планувано във времето трябва да се съобразите с прогнозата за времето. Съобразявайте дрехите за спортуване спрямо температурата (ако е топло трябва да сте по-леко облечени, ако е студено с по-дебели дрехи и дори ако е необходимо с ръкавици). Задължително е да се носи допълнителна горна дреха.

  • ПРИЧИНА – около 2-10% от спортните травми са в следствие медицински нарушения и индивидуалното здравно състояние.

ПРОФИЛАКТИКА – да не се тренира в състояние на умора, да се лекуват заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, за да не се допусне тяхното хронифициране, да се осигури достатъчна адаптация на организма към физическите натоварвания.

Отстраняването на тези причини може да сведе спортния травматизъм до случайни прояви.

Деница Дянкова
Повече в Събития
Първи кръг от BG Urban Series през погледа на Velocafe

На 15 май, за втора поредна година, се проведе състезанието по градско спускане в гр. Плевен. То беше първият кръг...

Затвори