Започват трите дни, посветени на темите спорт и здраве