Бутс спечели втория етап до Казанлък, а с това и жълтата фланелка