Вял интерес и интересни предложения на първия велотърг у нас
Маршрут 4 и 5 от “Колело срещу кола” – 19.02. и 20.02.
„Маршрут 2 и „Маршрут 3“ от “Колело срещу кола” – 17.02. и 18.02.