Четвърти сме в Европа по брой на хора, заети във велосипедната индустрия