„Чудобой“ – състезание за любителите на изживявания сред природата
Чудобой – едно различно състезание с куп спортни дисциплини