Разказът на Уолтър Клепе за Обиколката на Витоша 2014
Над 650 колоездачи взеха участие в Обиколката на Витоша 2013