Конкурс за кратък разказ „Под върха“ – награждаване