От София до морето за 1 ден с Пламен Петков (видео)
Видео от Обиколка на България с колело 2014
Пламен Петков кани на своята трета Обиколка на България