Старото ръководство на БКС организира среща на клубовете