Боем спечели във Форли, Ричи Порт изгуби ценно време