Николай Сурчев и животът на шосеен велосипед
Николай Сурчев е носител на купата за Рандоньор на годината