Награждаване Български Колоездачни Серии 2016
Конкурс за кратък разказ „Под върха“ – награждаване