Федерацията по колоездене ще получи 332 000 лева за подготовка