Фрум си осигури Четвъртата, изненадващ победител в часовника