Етрополе – Кордуна – Етрополе
Еленска базилика
Дивчовото
Вoйнеговци
Вежен Юг- х. Ехо- х. Козя стена- Чифлик
Бузлуджа – кв. Ябълка (Габрово)
Амбарица
Велорали „Черни връх“
Драгалевци DH
Черни връх – Селимица- х. Селимица – Кладница
Железница – Черни връх
Алеко – Бистрица