Пловдив с проект за 20 км велоалеи в коритото на река Марица