Благотворителна презентация за велопътешествие от Лисабон до София