Конкурс за кратък разказ „Под върха“ – награждаване
СПК организира конкурс за кратък разказ „Под върха“
Конкурс за най-добър видео-клип на тема „С велосипед в града“