Резултати от изкачването на връх „АИДА“ (Мечковец)