От София тръгва велопоход до Лондон срещу трафика на хора