Отново ще има Изложение за спорт и здравословен начин на живот