Второто издание на „Изкачване на Витоша“ – на 06.06.2015