Горско бягане и колоездене „Аладжа манастир“ – на 7 май