Мини-DH Добрич 2015 – на 26-ти април
Новата велосипедна система в Добрич вече работи