Фирма от Гоце Делчев раздава служебни велосипеди на работниците