Каране „На края на цивилизацията с велосипеди“ на 17.05