62 байкъри и много снежно настроение на Winter Bike Duel