Спускане по трасето над гр. Котор, Черна гора
Бургас и морето. На две колела.