Пътепис „Велоприказка из Родопите“ – от Ангел Симеонов
От София до морето за 1 ден с Пламен Петков (видео)