„Детски Велокрос 2013″ в неделя – за здрави деца на колела!