Бревет „Долината на тракийските царе – пролет”
Бревет „Сакар 300 – зима” – на 7-ми и 8-ми март 2015