Подробности за откриването на байк парк „Рилски езера“
В началото на август откриват байк парк „Рилски езера“