Байк и рън за Чепън на 28 април, става част от БКЛ
Подробности за шестото издание на „Байк и рън за Чепън“
БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН 2016 – на 23-ти април!
Резултати и впечатления от Байк за Чепън 2015