България е шеста в производството на велосипеди в Европа