От Франция, през градинката на Кристал, към Армения