Последният бревет за годината – „Алекси Николов 200 км. – зима” 2015