Петиция: за минимално странично разстояние при изпреварване на велосипедист

„Сдружение информирани потребители – СИПО“ си е поставило за цел да спаси живота на много колоездачи, като се опита да съдейства за въвеждане на промяна в закона за движение по пътищата – въвеждане на минимално странично разстояние от метър и половина при изпреварване на велосипедисти по скоростен път и един метър във всички останали случаи.

ПЕТИЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОДПИШЕТЕ ТУК

Ето какво искат да ви кажат организаторите на петицията:

„Уважаеми съграждани, скъпи велосипедисти,
Колоезденето добива все по-голяма популярност в България. Всички ние ползваме велосипеда за различни нужди и цели – за спорт, хоби, здраве, за да опазим природата, за да идем на работа или училище, за да пестим от транспорт и т.н., но всички ние сме еднакво уязвими като участници в движението по пътищата, отворени за обществено ползване.
Да се участва с велосипед в движението по пътища наред с моторните превозни средства (МПС) е рисково начинание и поради това на нас, колоездачите, са ни вменени редица законови задължения – да имаме звънец, спирачки, светлини, да се движим възможно най-близо до дясната граница на платното за движение и т.н. Но достатъчно ли е това?
Черната статистика на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата за 2015 г. е следната: 29 загинали велосипедисти и 410 ранени. В близо 6% от катастрофитге е блъснат велосипедист.
Основна цел на Закона за движение по пътищата (ЗдвП), чл.1 ал.2 „е да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда, от замърсяването от моторните превозни средства.“
Следователно, законодателят би следвало да насърчава придвижването с велосипед, защото то по никакъв начин не замърсява природата. С цел безопасност е предвидил редица специални задължения за велосипедистите, но напълно липсват реципрочни отговорности за водачите на МПС.
Практиката показва, че една от най-често срещаните предпоставки за ПТП с велосипедист е недостатъчното странично разстояние, което водачът на МПС осигурява при изпреварване. Моторните превозни средства, движещи се с висока скорост, особено тези с големи габарити – камиони и автобуси, профучават на сантиметри от велосипедистите, което често пъти води до загуба на равновесие и падане с тежки последици, дори и при липса на пряк физически контакт. Достатъчна е само изненадата и силният и неочакван, страничен на посоката на движение, въздушен тласък.
„Сдружени информирани потребители – СИПО“ започва гражданска петиция за допълнение на Закона за движение по пътищата и въвеждане на минимално странично разстояние от метър и половина при изпреварване на велосипедист по скоростен път и един метър във всички останали случаи.
Примерен вариант как би могъл да се промени чл. 42 от ЗдвП:
Чл. 42. (1) Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен:
1. преди да подаде сигнал, да се убеди, че не го изпреварва друго пътно превозно средство и че движещото се след него пътно превозно средство или това, което ще изпреварва, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;
2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение.
(2) Водач, който изпреварва, е длъжен:
1. по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство, а при изпреварване на велосипедист да осигури минимум метър и половина по скоростен път и минимум един метър във всички останали случаи.
2. когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея;
3. да се убеди, че като се движи с безопасна скорост, може да извърши изпреварването за кратко време.
(3) Водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.

Уважаеми съграждани, скъпи велосипедисти,
Отделената от Вас минутка за подписване на петицията вероятно ще спаси нечий живот! Включително вашия собствен!
Дори и да не успее настоящата петиция, дебатът по нея ще е полезен и ще промени поведението на много водачи на МПС, които не ползват велосипед и не си дават сметка колко опасно е изпреварването на сантиметри.“

ПЕТИЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОДПИШЕТЕ ТУК

31623_1.png

Velocafe.bg
Повече в Събития
Първи кръг от BG Urban Series през погледа на Velocafe

На 15 май, за втора поредна година, се проведе състезанието по градско спускане в гр. Плевен. То беше първият кръг...

Затвори