Контролният съвет: УС на БКС укрива документи, няма финансова отчетност

Във Velocafe.bg получихме екземпляр от изключително любопитния доклад на Контролния съвет към БКС, посветен на резултата от извършената проверка на дейността на Управителния съвет към родната федерация.

Още на 21 март тази година от Контролния съвет изискват достъп до документацията на БКС като първоначално получават отговор без конкретна информация.

С втори протокол от 21 юни от УС на БКС отново се изисква достъп до документацията и информация за това кои са отговорните лица за финансово-счетоводната дейност на сдружението като искането е за периода от встъпването в длъжност на новото ръководство, както и за дейността на старото.

На 1 август Контролният съвет получава координати на счетоводната къща, обслужваща сдружението и осъществява посещение. В счетоводната къща обаче има единствено договор за счетоводно обслужване и ведомости за заплати и хонорари за май и юни 2016 като липсват всякакви други документи на БКС.

Констатацията от проверката е, че „липсват каквито и да е данни за приходи и разходи на сдружение БКС. Не се води никаква финансова отчетност. Не се представят никакви счетоводни регистри и отчети, както за периода от приемането на управление на съюза на новото ръководство така и за предходните години“.

Ето и какво е заключението на Контролния съвет:

„От извършената проверка може да се предположи, че дейността на Български Колоездачен Съюз не отговаря на изискванията за отчетност. Не са налице данни за редовно водена финансово-счетоводна отчетност според изискванията на нормативните актове. Не се представят никакви данни за финансовото състояние, имуществото и материалната база на сдружението. Не са ясни вземанията и задълженията на сдружението, няма данни за предприети действия за ревизиране на предходни периоди. Не се предоставя достъп на Контролния съвет до документация на Българския Колоездачен Съюз.“

Най-вероятно именно в отговор на доклада бе и изявлението на Управителния съвет в сряда, в което УС обяви, че постоянно се появяват нови задължения от старото ръководство, заради което моли и за финансова помощ от всички заинтересовани към българското колоездене.

Ето и пълния текст на доклада на Контролния съвет:

doklad-1 doklad-2

Velocafe.bg
Повече в Събития
Първи кръг от BG Urban Series през погледа на Velocafe

На 15 май, за втора поредна година, се проведе състезанието по градско спускане в гр. Плевен. То беше първият кръг...

Затвори