Колоезденето в Европа е създало 650 хиляди работни места

 

Колоездачната индустрия в Европа е създала работни места за повече души в сравнение с минно-добивната промишленост, а потенциалът е за един милион работни места до 2020 година.

Първото подробно изследване на работните места, създадени в сектора на колоезденето, демонстрира нагледно огромния потенциал и значение на индустрията.

В момента в Европа около 655 хиляди души работят в колоездачната индустрия, която включва производство на велосипеди, туризъм, инфраструктура и услуги. Това означава повече работни места от минно-добивната индустрия (615 хиляди работни места) и доста повече от хората, работещи в стомано-добивния сектор – 350 хиляди.

В момента делът на колоездачните пътувания из Европа е 3% от всички пътувания, а ако този процент се увеличи двойно, то заетите в сектора биха станали над 1 милион до 2020 година, се казва в изследването, озаглавено „Работни места и създаване на работни места в европейския колоездачен сектор“.

Според директора по развитието към Европейската колоездачна федерация Кевин Мейн, това изпраща много просто съобщение към правителствата и местните ръководства:

„Знаете, че инвестирането в колоезденето е оправдано от вашия транспорт, смяна на климата и бюджет за здраве. Сега ясно можем да покажем, че всяка велоалея, която изграждате и всеки нов колоездач, който създавате, допринася за растежа на работни места. Инвестирането в колоезденето създава по-добра икономическа печалба от всеки друг транспортен избор. Това трябва да бъде първият ви избор всеки път.“

„Този доклад е пореден пример за начина, по който трансформация към зелена, нисковъглеродна икономика може да създава работни места със съответната инвестиция“, споделя Джулиан Скола, говорител на Европейската конфедерация на профсъюзите. „Трябва да има инвестиции в различни видове транспортна инфраструктура, включително в колоезденето.“

Сред подсекторите най-голям дял от работните места отива в колоездачния туризъм – 524 хиляди души, сравнено с 80 хиляди в търговия на дребно.

Velocafe.bg
Повече в Любопитно
Уникално видео – щраус гони колоездачи

С това видео определено ще се забавлявате много. Действието се развива в Южна Африка, където местни колоездачи тренират при скорост...

Затвори