Протест за защита на българското колоездене пред Съдебната палата в София

12596638_10153242734341581_1940149418_o

Съвсем накратко за ситуацията в Българския колоездачен съюз (БКС): на 14.03.2014 г. е избрано новото ръководство на БКС (подписало писмото), но решението за избора му е обжалвано от един от членовете на съюза. Исковата молба на последния е върната като нередовна след неотстраняване на нейните пороци. Срещу това разпореждане на Софийски градски съд (СГС) е подадена частна жалба, която е отхвърлена като неоснователна от горестоящия Софийския апелативен съд (САС). Върховния касационен съд потвърждава решението на САС, което на практика означава, че разпореждането на СГС е влязло в сила. С други думи: молбата, с която е обжалвано решението за избор на новото ръководство, е отхърлена. Но тя е отхвърлена като нередовна, а не като неоснователна (по същество на спора въпросът не е разгледан).

Протестът, насрочен за 26-ти януари 2016 г., е срещу насроченото заседание на СГС. То е обявено като открито, т.е. всеки може да присъства на заседанието. Предмет отново е жалбата срещу решението на ОС на БКС. Именно това разбуни духовете – защо имаме насрочено заседание след като има „решение“ на Върховния касационен съд.

Ще се опитаме да дадем кратко правно обяснение на ситуацията: само по себе си връщането на исковата молба, с която се обжалва решението на Общото събрание на БКС, не значи, че спорът е решен по същество. Правното значение на подадената и върната искова молба обаче е никакво.

Резултатът от цялата гимнастика, описана по-горе е, че е изтекъл срокът за предявяване на иска за отмяна на решението на ОС на БКС (едномесечен от узнаването за решението, но не по-късно от една година от датата на неговото вземане).

Ако наистина предметът на насроченото за 26.01.2016 г. дело е обжалването решението на ОС на БКС, с което е избрано новото ръководство, то този иск следва да е недопустим като подаден след срока, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. И още едно „ако“ – ако съдът си свърши работата и е безпристрастен, то тогава решението за избор на новото ръководство следва да се счита вече за влязло в сила, то да може да се впише и ръководството да встъпи в изпълнение на задълженията си.

Да видим. Ще ви чакаме на протеста.

Velocafe.bg
Повече в Любопитно
Уникално видео – щраус гони колоездачи

С това видео определено ще се забавлявате много. Действието се развива в Южна Африка, където местни колоездачи тренират при скорост...

Затвори