Алеко
Белчин – Верила
Велорали „Черни връх“
Драгалевци DH
Черни връх – Селимица- х. Селимица – Кладница
Железница – Черни връх
Алеко – Бистрица
Бояна – Копитото – Бояна („Кривата“)
Момина скала – х. Камен дел – Боянско езеро
Обиколка на Витоша